Aprobare Analiza Multicriteriala 1

În data de 23.02.2022 a avut loc ședinta C.T.E. C.N.A.I.R. S.A. în cadrul căreia a fost analizată și aprobată Analiza Multicriterială etapa 1. Au fost analizate patru variante de traseu propuse de proiectant, studiile preliminare de trafic cât și studiul geotehnic. Au fost alese două alternative dintre cele patru propuse, în cadrul Analizei Multicriteriale etapa 2 urmând să fie întocmită o analiză detaliată a acestora cu scopul de a  stabili varianta recomandată a fi dezvoltată ulterior în cadrul studiului de fezabilitate.