Stadiul la zi

Până în prezent, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activități:

 • Creare camera de date cu acces pentru personal desemnat din parte Prestatorului, Beneficiarului si JASPERS
 • Intocmire Raport început:
  • culegere date existente 
  • analiza datelor existente 
  • analiza legislației și a reglementărilor în vigoare 
  • vizite în teren 
  • studiu Preliminar de Rezistenţă la Schimbări Climatice
 • Studiul de trafic preliminar
 • Studiu privind alternativele de traseu
 • Studiu geo-tehnic preliminar
 • Studiu Arheologie preliminar
 • Evaluarea și Analiza Multicriteriala a opțiunilor de traseu – AMC1